ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

07/02/16 | 27ο ΚΥΝΗΓΙ

ΓΡΙΦΟΣ #02

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο φούρνος του Μαυραλέξη
Βρισκόταν στην οδό Γερακάρη, στο ύψος βορείως του Ιερού της εκκλησίας των Τεσσάρων Μαρτύρων,

ανατολικότερα από τα πήλινα σκεύη του Κανελάκη.
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Το Ρέθεμνος που έφυγε

(Δημήτρη Π. Ποθουλάκη) σελ. 147 - 148
Ρεθυμνίων Νόστος
(Μανώλη Καρνιωτάκη) σελ. 180