ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

14/01/16 | 27ο ΚΥΝΗΓΙ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αγαπητοί Κυνηγοί, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
από την Δευτέρα 18/1/2016 μέχρι και την Παρασκευή 5/2/2016
μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας 
για το 27ο Κυνήγι Θησαυρού,
στα γραφεία της εφημερίδας
"ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ",
συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο.

 

Κατεβάστε το pdf αρχείο:
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ