ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ | “ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ”

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

1. Πυξίδες πορείας
2. Φωτογραφική μηχανη
3. Μαρκαδόρους υπογραμμίσεως διαφόρων χρωμάτων
4. Η/Υ με θύρα usb και media player
5. Scanner
6. Εκτυπωτή
7. Σύνδεση με το διαδίκτυο
8. Τουλάχιστον ένα ποδήλατο με κράνος για τον αναβάτη
9. Έφηβους στην ηλικία ή στην ψυχή και την αντοχή
10. Χάρακα, διαβήτη κλπ
11. Όμορφες παρουσίες...